โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นปี 2559

0
182

14628015_945211192289790_1293137772_n

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นปี 2559

สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สำนักงานเขตพื้นที่ ประเภท ชื่อ-สกุล
สพป.สุรินทร์ เขต 1 ผ่านการคัดเลือก

สำรองลำดับที่ 2

นางสาวปณตพร  ห้อยไธสง

นางสาวกรรณิการ์  โสวภาค

สพป.สุรินทร์ เขต 2 ผ่านการคัดเลือก

สำรองลำดับที่ 1

สำรองลำดับที่ 2

นางสาวเสาวนีย์  สระแก้ว

นางสาวเสาวลักษณ์  แสงใส

นางสาวสายสุรีย์  หงษ์หิรัณยา

สพป.สุรินทร์ เขต 3 ผ่านการคัดเลือก นายจักรพงษ์  สัชชานนท์

นายอานันท์  ปรักเจริญ

นางสาวจุฑามาศ  แม่นงาม

สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ผ่านการคัดเลือก นางสาวสุวจี  พลสติม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ผ่านการคัดเลือก นางสาวจินดารัตน์  อ่อนทรวง

 

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้